Samfunnsansvar og Åpenhetsloven

Stortinget vedtok Åpenhetsloven 1. juli 2022. Åpenhetsloven en lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Formålet med Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal bidra til å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre forbrukere, organisasjoner, fagforeninger og andre tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandørkjeder arbeider med dette. Du kan lese mer om hva loven omfatter på https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven.

Åpenhetsloven og våre leverandører

Norsol jobber kontinuerlig med våre leverandører for å sikre at de jobber innenfor våre retningslinjer. Alle nye leverandører blir forelagt våre etiske retningslinjer og de må sikkerstille at de overholder og stiller seg bak disse. Alle våre leverandører er lokalisert i Norge, Norden og Europa. Vi er godt kjent med alle våre leverandører, blant annet gjennom besøk, for å se hvordan de jobber og hvordan de håndhever internasjonale konvensjoner i forhold til menneskerettigheter, bærekraft og miljø. Etterlevelse av dette er et viktig kriterier for om Norsol skal jobbe med en gitt leverandør. Vi understreker at åpenhetsloven forutsetter kontinuerlige aktsomhetsvurderinger. Dette betyr at arbeidet med åpenhetsloven aldri kan avsluttes. Det betyr imidlertid også at vi ikke skal (eller kan) gjøre «alt på en gang». Der vi er i tvil om prioriteringer, skal den alltid prioritere tiltak som vil bidra til reell forbedring fremfor tiltak som følger av «sjekklister» uten praktisk realitet. Det er derfor ifølge lovens formål bedre å gjøre ett viktig tiltak grundig enn å gjøre mange mindre viktige tiltak raskt bare for å kunne vise til at bedriften har gjort noe.

UN Global Compact

Norsol er medlem av UN Global Compact, hvor vi har forpliktet oss til å etterfølge deres ti prinsipper for ansvarlig næringsliv og gir føringer for hvordan bedrifter og organisasjoner kan sikre ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø.

Global bevegelse

UN Global Compacts visjon er å mobilisere en global bevegelse av bedrifter og organisasjoner, for å skape en bedre verden. Det gjør vi blant annet ut fra UN Global Compacts ti prinsipper. Alle våre medlemsbedrifter forplikter seg til å følge disse prinsippene. Bedrifter må levere årlige bærekraftsrapporter der de svarer på hvordan deres arbeid med bærekraftsmålene og de ti prinsippene har utviklet seg. Rapportene fra våre medlemsbedrifter i Norge er tilgjengelige her. Rapportene fra de mer enn 11.000 medlemmene globalt finnes her.

Grunnlaget for langvarig suksess

Å ta samfunnsansvar begynner med virksomhetens egne verdier og prinsipper. Det betyr at man driver virksomheten på en slik måte at man som et minimum tar ansvar når det kommer til menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon. Ansvarlige virksomheter fremviser de samme verdiene uansett hvor de befinner seg, og vet at god praksis på ett område ikke tillater brudd på et annet. Ved å bruke UN Global Compacts ti prinsipper i egen strategi, politikk og i praksis blir man ansvarliggjort ovenfor mennesker, samfunnet – og legger grunnlaget for langvarig suksess.

Redegjørelse

I henhold til Åpenhetslovens § 5 kan du lese vår redegjørelse om hvordan Norsol har arbeidet med Åpenhetsloven. Innholdet er godkjent av ledelse og styret. Rapporten kan du lese her Har du spørsmål til oss om samfunnsansvar og åpenhetsloven, send oss en epost til post@norsol.no.

norsols ansatte lager skreddersydd solskjerming på tingvoll

Om Norsol A/S

Norsol er lokalisert på Tingvoll i Møre og Romsdal. Her har vi hovedkontor, samt fabrikk hvor vi utvikler og produserer alle våre produkter vi selger i markedet. Vi har et landsdekkende salgsnett. Vi produserer inn- og utvendig solskjerming, utviklet for det norske klimaet, med høye kvalitetskrav til varighet i vær og vind over tid. Vi ble etablert i 1983, og er i dag andre generasjons familiebedrift med lokal forankring. Dette gir oss en unik mulighet til å utgjøre en forskjell både lokalt og nasjonalt.

Gjennom bevisste valg av leverandører nært oss, tilbyr vi bransjens reneste produkter. Dette muliggjøres av ren energi gjennom vannkraft, korte transportbehov og bevisst miljøarbeid gjennom hele vår levetid.

  • Miljøfyrtårn sertifisert siden 2002
  • UN Global Compact siden 2022
  • Årets bedrift i Møre og Romsdal 2020

Våre etiske retningslinjer

Vi har etablert og forankret våre retningslinjer i styret og ledelsen, hvorav disse er relevant for åpenhetsloven:

Ingen ansatte er utsatt for tvang
eller arbeider ufrivillig

  • Alle jobbsøkere og ansatte behandles på lik linje, uavhengig av kjønn, legning, hudfarge, nasjonalitet, religion og etnisitet.
  • I Norsol jobber vi med kontinuerlig HMS arbeid for å forebygge uhell, og for at våre ansatte skal føle seg trygg på jobb. HMS-instrukser og regler skal være tilgjengelig for alle ansatte til enhver tid. Vi følger opp med vår bedriftshelsetjeneste.
  • Vi etterstreber alltid et sunt og trygt arbeidsmiljø, og har engasjert ledelse og verneombud for å sikre et godt arbeidsmiljø for alle. Vi skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter
  • Påse at de ikke medvirker til krenkelser av menneskerettighetene
  • Sikre at diskriminering i arbeidslivet ikke forekommer
  • Nulltoleranse for korrupsjon og svart arbeid

Ansatte er vår største ressurs, og vi skal møte alle med gjensidig respekt. Vi forventer at alle ansatte tar vare på hverandre og har nulltoleranse for diskriminering. Vi skal møte hverandre med forståelse og omsorg for de ulike situasjonene vi måtte stå i.

Alle ansatte i Norsol har en rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold. Varsling gjøres til verneombud, nærmeste leder.

Bestill gratis befaring

Bestill vår nye brosjyre

Skriv inn e-postadressen din i feltet under, og få vår nye brosjyre tilsendt per epost. Brosjyren er full av gode råd og tips om solskjerming og gardiner!